செவ்வாய், 31 மே, 2011

வலிகளைச் சகித்தல்


இது நமக்குப்
பழகிப் போனது...
 
இருப்புப் பாதைக்குப்
பக்கத்து வீட்டுக்காரன்
புகைவண்டியின்
அலறலை சகித்துப்
பழகிவிடுவதுபோல்...
 
பிணவறைக் காப்பாளன்
பிணவாடைக்குப்
பழகிவிடுவது போல..
 
நாமும் பழகி விட்டோம்
துப்பாக்கி சத்தங்களை,
மரண ஓலங்களை,
பிண வாடையை,
ரத்த ஆறு ஓடும் வீதிகளை,
எல்லாவற்றையும் சகிக்க...
 
நம் வீட்டுக் கூரைமேல்
குண்டு விழும்வரை
சற்றுக் கண்ணயர்வோம்...