சனி, 11 ஜூலை, 2009

புன்னகை

புன்னகை ....

தொலைந்த என் புன்னகைகளை
தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன் ..

பள்ளிக்கூட திண்ணைகளில் ,
முதல் காதலில்,
பொருள் வயிற்போன பொழுதுகளில் ,
பணம் சேர்க்கும் அவசரத்தில் - என
எங்காவது தொலைந்திருக்கக் கூடும்
எனினும்...

இதுவரை எனக்குக் கிடைக்கவில்லை
என் பால்ய வயது புன்னகைகள்...

1 கருத்து: