ஞாயிறு, 4 பிப்ரவரி, 2018

நான்

உங்கள் காதுகளில்
மிக ரகசியமாகச்
சொல்லப்பட்டிருக்கலாம்.
நான் சாத்தானின்
சிற்றுருவென.
எனது கொம்புகளை
ஒளித்து வாழ்கிறேனென
எப்போதேனும் எதிர்ப்படுகையில்
நீங்கள் ஒரு முறை
கை குலுக்கிப் பாருங்கள்
கட்டியணைத்தும்
ஒரு முத்தமிட்டும்
எதிர் நின்றொரு புன்னகைத்தேனும்
பாருங்களேன்
பிற்பாடு மனமுவந்து அந்த ரகசியத்தை
நீங்கள் ஒரு சாக்கடையில்
எறிந்து விட்டு வரும் வழியில்
போலியற்ற உங்களுக்கான
எனதன்பைக்
கண்களில் தேக்கிக் காத்திருப்பேன்
உங்கள் ப்ரியத்துக்குரிய
வளர்ப்பு விலங்கைப் போல


2 கருத்துகள்: