வியாழன், 28 செப்டம்பர், 2017

பச்சை இதயக்கறி

எனக்கு இருப்பது இரண்டே கைகள்
அதை அகல விரித்துத்தான் உங்களை
அணைத்துக் கொள்கிறேன்.

எனக்கு இருப்பது இரண்டே கால்கள்
உங்களுக்காகவும் உங்களுடனும்
நடந்து ஓய்கிறேன்

எனக்கு இருப்பது இரண்டே காதுகள்
உங்களின் குரலைத்தான்
அதிகம் கேட்கிறேன்

ஆனால் பாருங்கள்
பயன்பாடுகளையெல்லாம் புறந்தள்ளி
இருக்கும் ஒற்றை இதயத்தைத்தான்
ஓயாமல் குத்தி
ரணமாக்கிவிடுகிறீர்கள்

போனால் போகட்டும்

கொஞ்சம் உப்பும் மிளகுத்தூளும்
தூவுங்கள் கீறல்களில்

பச்சை இதயக்கறி
அவ்வளவு மகத்தானதாம் உடலுக்கு

நீங்கள் இன்னும் வலுவாகுங்கள்

2 கருத்துகள்: